TEHNIČNI OPIS

 TEHNIČNI OPIS   STANOVANJ TRATE 33 , GORNJA RADGONA

1 . ZASNOVA- OPIS 

Stanovanjski objekt je lociran ob glavni cesti proti domu  starejših Radgona. Ob objektu se nahajata že zgrajena stanovanjska objekta  Trate 35 in 37. V neposredni bližini se nahaja vrtec,  Dom starejših, zdravstveni dom, lekarna, trgovine, avtobusna postaja, šola.

V bližini je tudi športni center ter park z igrali za otroke.
Objekt bo sestavljen P+4N.

V pritličju   se bodo nahajale  shrambe za stanovalce, tehnični prostor, kolesarnica in 4 stanovanja.
Vsa nadstropja bodo imela stanovanjsko namembnost. V posamezni etaži bo različno število stanovanj.

ARHITEKTURA

Nosilna konstrukcija
Nosilni elementi objekta bodo monolitni armiranobetonski(AB) Stene med stanovanji bodo AB.
Fasada
Fasada celotnega objekta bo izvedena kot kontaktna fasada s predpisano toplotno izolacijo v debelini 22  cm.

Streha
Streha bo  ravna. Strešna kritina bo  iz PVC  folije  deb1,8mm, toplotna  izolacija EPS  deb  25cm.

SKUPNI PROSTORI

Tlaki vetrolova in veznih hodnikov ter stopniščnih podestov bodo izvedeni v granitogresu vključno z nizko stensko obrobo. Nastopne ploskve stopnic bodo izvedene v granitogresu.

Pri glavnem vhodu v stanovanjski objekt bo vetrolov z domofoni in poštnimi nabiralniki. Iz vetrolova bo dostop na  stopnišče z dvigalom.
Stopnišča v vseh nadstropjih stanovanjskega dela objekta se navezujejo na notranje vezne hodnike, iz teh pa posamezni vhodi v stanovanja.

STANOVANJA

Tlaki
Tlaki v dnevnih sobah, spalnicah, kuhinjah in kabinetih ( odvisno od vrste stanovanja) bodo izvedeni  v gotovem hrastovem troslojnem  parketu (1. kvaliteta), z nizkimi zaključnimi letvicami.

Na tleh v kopalnicah in predprostorih bo položena keramika, kjer pa so kuhinje sestavni del jedilnice in dnevnega prostora, pa bo tlak poenoten.

Notranje stene
Vse stene bodo zaglajene in barvane z disperzijsko barvo.

Predelne stene stanovanj bodo izdelane iz mavčno kartonskih plošč na kovinski pod konstrukciji. Med profili bo nameščena izolacija. Stene bodo finalno barvane.

Predelne stene v kopalnicah bodo izdelane z vodoodpornimi mavčno kartonskimi ploščami na  kovinski pod konstrukciji.

Stene  v kopalnicah  bodo delno obložene   s keramiko delno  finalno barvane  Vogalni stiki keramičnih ploščic bodo izvedeni z zaključnimi profili.

Sanitarna oprema
V kopalnicah  bodo vgrajeni:  umivalnik, sanitarna školjka brez roba s pokrovom( kot npr.  Villery Boch),   tuš  steklena stena s  armaturami . Pršna kad se izvede iz talne keramike s povečanim nagibom proti talnemu odtoku v ravnini  tlaka.

Okna
Vsa zunanja okna stanovanj bodo iz PVC profilov (Uw =0,9) senčenje steklenih površin bo omogočeno z alu žaluzijami.

Notranja vrata
Notranja vrata  v stanovanjih  bodo lesena furnirana hrastova, podboj  kovinski. Vsa vrata bodo opremljena s kljuko in ključavnico.

Vhodna vrata v stanovanja
Vhodna vrata bodo protipožarna EI30, varnostna in protivlomna z ustrezno toplotno in zvočno izolacijo, hrastov  furnir, podboj  kovinski. Opremljena bodo z varnostno cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

Vrata shramb
Vrata v  shrambah   bodo kovinska   z  režami za zračenje.

Lože in balkoni
Tlaki balkonov bodo obloženi z mrazo odpornim gresom deb. 20mm.

Ograje lož in balkonov bodo iz pocinkane kovinske konstrukcije  s kovinskim polnilom. Tlaki teras bodo izvedeni z mrazu odpornim granito gresom debeline 20 mm, ograje teras bodo izvedene  enako  kot ograje  balkonov.

Dvigala
Objekt bo imel osebno dvigalo z velikostjo kabine v skladu s predpisi za to vrsto objektov.

Shrambe
Shrambe bodo v pritličju,  dostopne iz stopnišča  in z dvigalom. Čelne stene shramb bodo polne izvedbe s kovinskimi ali lesenimi vrati in prezračevalno rešetko, stene med shrambami pa iz  obojestranske panelne pločevine, polnjene s 4 cm  izolacijo. Vrata se bodo odpirala navzven in zaklepala s ključavnico. Tlaki kletnih shramb bodo  izvedeni z epoxi premazom.

Parkirna mesta
Parkirišča stanovalcev bodo locirana na zunanjem parkirišču. Parkirišča  bodo  pokrita (kovinska  nadstrešnica) .

Prostor za odpadke
Prostori za postavitev predpisanih zabojnikov za odpadke stanovalcev bodo v ekološkem otoku, lociranem v bližini objekta.

3.ELEKTRIČNE NAPELJAVE

Napajane objekta z električno energijo je predvideno iz transformatorske postaje.
Za preskrbo stanovanj z električno energijo je v vsakem stanovanju predviden stanovanjski razdelilnik z ločenim stikalom, svetilko za indikacijo nižje tarife in instalacijskimi odklopniki za varovanje posameznih tokokrogov ( varovalka 1×35 (8kW)).

Za razsvetljavo je predviden po en  ali  dva stropna izpusta v vsakem prostoru (odvisno od velikosti  prostora).  Stropne svetilke bodo nameščene  na  skupnem hodniku, balkonih ali ložah, shrambah  in kopalnicah.

V vsakem stanovanju je za tele informacijsko omrežje predvidena ena vtičnica v predsobi. Za TV je predvidena po ena antenska vtičnica za sprejem radijskih in TV programov v dnevnem prostoru, spalnici  in v  otroških sobah.

Sistem bo zraven običajnih radijskih in TV programov omogočal tudi dostop na INTERNET, IP telefonijo in ostale storitve, ki jih bo nudil operater. V predsobi vsakega stanovanja je predvidena govorna naprava za komunikacijo z obiskovalci (domofon) pri vhodnih vratih. Pred vhodom v posamezno stanovanje je predvidena tipka za zvonec. Naprava bo kombinirana z električno ključavnico za odpiranje vhodnih vrat.

STROJNE INSTALACIJE

Ogrevanje  in hlajenje
Vsaka stanovanjska enota bo imela ločen sistem za ogrevanje  in hlajenje prostorov in sanitarne vode s  toplotno črpalko in vgrajenim  stenskim  konvektorjem.  Ogrevanje stanovanj bo urejeno s talnim ogrevanjem.
Stopnišča in ostali pomožni prostori ne bodo ogrevani.

Prezračevanje
V  vseh stanovanjih  bodo  vgrajene centralne  stropne prezračevalne  naprave, ki jih  odlikujejo odlične tehnične lastnosti:  visoka učinkovitost vračanja toplote,  najtišje delovanje, mala poraba energije.  Inovativna, moderna oblika in individualne nastavitve zadovoljijo še tako zahtevno stranko. Prezračevanje stanovanj in vseh zunanje ležečih prostorov bo lahko tudi  naravno z odpiranjem zunanjih oken. Shrambe bodo prezračevane naravno (skozi vrata).

Vodovodna instalacija
Vertikale bodo vodene v instalacijskih jaških do nadstropij, kjer se bodo na njih priključili posamezni sklopi porabnikov. Vodomeri bodo nameščeni  pred vsakim  stanovanjem. Priprava tople sanitarne vode bo s toplotno črpalko

Odtočna fekalna kanalizaciia

Odtoki iz kuhinj in kopalnic se bodo izvedli s PP (polipropilenskimi) kanalizacijskimi cevmi in fazonskimi kosi ter se bodo speljali preko smradnih zapor v vertikalne instalacijske stene.

Zg. Velka,  15.8.2019
TRATE ena gradnje  d.o.o.
Direktorica Vesna Knuplež