Politika Zasebnosti

Ta dokument (Politika zasebnosti) ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih  Nepremičnine Trate d.o.o. pridobi od vas. Nepremičnine Trate d.o.o. (upravljavec podatkov) se zavzema za zaščito in spoštovanje vaše zasebnosti v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov (»zakonodaja«).

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

Nepremičnine Trate d.o.o.

Zgornja Velka 136a, 2213 Zgornja Velka

Telefon: 02 645 3060

Mail: info@nepremicnine-trate.si

Vaši podatki: podatke, ki nam jih posredujete in katere hranimo, zajemajo vaše ime, priimek, kontaktne podatke in informacije o nepremičnini, ki jo želite kupiti. Vaše podatke zabeležimo v trenutku, ko podate zahtevek za opravljanje storitev našega podjetja, ko nas kontaktirate, posredujete podrobnosti o vaših željah za nakup nepremičnine oziroma, ko vam omogočimo ogled določene nepremičnine. Vaše podatke od časa do časa posodabljamo in dopolnjujemo.

Za potrebe sklenitve pogodbe o prodaji ali najemu stanovanja zbiramo in obdelujemo vase ime, priimek, kontaktne podatke, emšo in davčno številko.

Uporaba vaših podatkov: vse informacije se varujejo skladno veljavno zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. S posredovanjem informacij se strinjate z našim načinom varovanja podatkov in uporabo le-teh. Obvezani smo varovati vse podatke in jih ne smemo posredovati tretjim osebam, razen:

  • kadar za opravljanje storitev potrebujemo sodelovanje tretje osebe, za katero menimo, da se poslužuje ustreznih načinov varovanja podatkov,
  • kadar to od nas nedvoumno zahtevate,

Pridržujemo si pravico, da vas od časa do časa kontaktiramo ter preverimo relevantnost podatkov.

Vaše pravice: za zagotovitev poštene in pregledne obdelave podatkov, lahko zahtevate:

  • dostop do svojih osebnih podatkov,
  • dopolnitev ali popravek svojih osebnih podatkov,
  • izbris vaših osebnih podatkov,
  • pravico do prenosa osebnih podatkov.

Hramba osebnih podatkov: vaše osebne podatke bomo obdelovali le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov uporabe in bo to potrebno za doseganje zasledovanega cilja.

Osebne podatke pridobljene na podlagi sklenjenih pogodb smo v skladu z veljavno zakonodajo dolžni hraniti 10 let po podpisu pogodbe.