Tehnični opis

TEHNIČNI OPIS   STANOVANJ   BLOK Trate 35,  GORNJA RADGONA

 

1 . ZASNOVA

Stanovanjski objekt je  lociran ob ulici Trate , 9250 Gornja Radgona na južni strani, na severu pa meji z reko Muro. V vzhodni smeri se nahaja novozgrajen Dom starejših občanov Gornja Radgona. Preko ulice Trate je park s sprehajalnimi potmi.

Objekt je sestavljen iz pritlične etaže in štirih nadstropij. Po vertikali je povezan z dvigalom in stopniščem.

V pritličju se nahajajo shrambe za stanovalce, kolesarnica, tehnični prostor, komunikacije in  stanovanja.

Vsa nadstropja imajo stanovanjsko namembnost. V posamezni etaži je različno število stanovanj.

Objekt ima v pritličju 4 stanovanja, v prvem, drugem  in tretjem  nadstropju sedem  stanovanj  in   četrtem  nadstropju   pet stanovanj.

2. ARHITEKTURA

Nosilna konstrukcija

Nosilni elementi objekta so monolitni armiranobetonski(AB). Stene med stanovanji so AB z dodatno zvočno izolacijo.

Fasada

Fasada celotnega objekta je izvedena kot kontaktna fasada s predpisano toplotno izolacijo v debelini 12cm.

Streha

Streha objekta je ravna, nepohodna.

Odvodnjavanje strešne površine je zagotovljeno z minimalnimi nakloni.

Dostop na streho je izveden iz stopnišča in omogoča revizijske posege.

 

SKUPNI PROSTORI

Tlaki vetrolova in veznih hodnikov ter stopniščnih podestov so izvedeni v granitogresu vključno z nizkostensko obrobo. Nastopne ploskve stopnic so izvedene v granitogresu (MARCO CORONA). Pri glavnem vhodu v stanovanjski objekt je  vetrolov z domofoni in poštnimi nabiralniki. Iz vetrolova je dostop v stopnišče z dvigalom.

Stopnišča v vseh nadstropjih stanovanjskega dela objekta se navezujejo na notranje vezne hodnike, iz teh pa posamezni vhodi v stanovanja.

STANOVANJA

Tlaki

Tlaki v dnevnih sobah, spalnicah, kuhinjah in kabinetih ( odvisno od vrste stanovanja) so v gotovem hrastovem troslojnem  parketu standardne kvalitete z nizkimi zaključnimi letvicami.

Na tleh v kopalnicah, predprostorih je položena keramika MARCA CORONA, kjer pa so kuhinje sestavni del jedilnice in dnevnega prostora, pa je tlak poenoten.

 

Notranje stene

Vse armirano-betonske stene so zaglajene in barvane z disperzijsko barvo.

Predelne stene stanovanj so izdelane iz mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji. Med profili je nameščena izolacija. Stene so finalno barvane.

Predelne stene v kopalnicah so izdelane z vodoodpornimi mavčno kartonskimi ploščami na kovinski podkonstrukciji. Stenska keramika je MARCA CORONA  položena do višine, ki sega nad vrati podboj, zaključi pa se pod nivojem stropa. Vogalni stiki keramičnih ploščic so izvedeni z zaključnimi profili.

 

Sanitarna oprema

V stanovanjih so vgrajeni:  umivalnik, sanitarna školjka s pokrovom Villery Boch  in s pripadajočimi armaturami in tuš kabina ali steklena stena. Pršna kad je izvedena iz talne keramike s povečanim nagibom proti talnemu odtoku v ravnini  tlaka

 

Okna

Vsa zunanja okna stanovanj so iz PVC profilov, senčenje steklenih površin je omogočeno z alu žaluzijami.

 

Notranja vrata

Notranja vrata  so lesena furnirana. Vsa vrata so opremljena s kljuko in ključavnico.

 

Vhodna vrata v stanovanja

Vhodna vrata so protipožarna EI30, varnostna in protivlomna z ustrezno toplotno in zvočno izolacijo, hrastov  furnir. Opremljena so z varnostno cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

 

Lože in balkoni

Tlaki balkonov so obloženi z mrazo-odpornim gresom deb. 10mm MARCO  CORONA, vključno z nizkostensko obrobo.

Ograje lož in balkonov so iz pocinkane kovinske konstrukcije  s  polnilom iz  Funder Max plošč.

Tlaki teras so izvedeni z betonskimi pralnimi ploščami, ograje teras so izvedene tudi iz pocinkane kovinske  konstrukcije s polnilom iz Funder Max plošč.

 

Dvigala

Objekt ima osebno dvigalo z velikostjo kabine v skladu s predpisi za to vrsto objektov, ki omogoča prevoz tudi funkcionalno oviranih oseb.

 

Shrambe

Shrambe so v pritličju, dostopne iz stopnišč in z dvigalom. Čelne stene shramb so polne izvedbe s kovinskimi ali lesenimi vrati in prezračevalno rešetko, stene med shrambami pa iz  obojestranske panelne pločevine, polnjene s 4 cm PIR izolacijo. Vrata se zaklepajo s kovinsko ključavnico. Odpirajo se navzven.

Tlaki kletnih shramb so  izvedeni v granitogresu   deb. 10mm MARCO  CORONA.

 

Parkirna mesta

Parkirišča stanovalcev so locirana na zunanjem parkirišču. Vsa parkirišča so označena s št., ki se veže na stanovanje in so odmerjena in so imela svojo parcelno številko. Parkirišča  so  pokrita  z nadstrešnico.

Parkirna mesta, namenjena parkiranju invalidov, so posebej označena. Zagotovljena je prometna horizontalna in vertikalna signalizacija.

 

Prostor za odpadke

Prostori za postavitev predpisanih zabojnikov za odpadke stanovalcev so v ekološkem otoku, lociranem v bližini objekta.

3. ELEKTRIČNE NAPELJAVE

3.1 JAKOTOČNA NAPELJAVA

 

Napajanje objekta z električno energijo je izvedeno iz transformatorske postaje.

 

Izvedba napeljave

V obeh objektih je razdelilni sistem s samodejnim odklopom napajanja okvarjenega dela napeljave.

Izvedena je glavna izenačitev potenciala, dodatno izenačenje pa je izvedeno v kopalnicah. Za dovode so izvedeni kabli, uvlečeni v instalacijske cevi. Končni tokokrogi so izvedeni z vodniki, uvlečenimi v instalacijske cevi v armiranobetonske stene in plošče.

Dvižni vodi so izvedeni v instalacijskih jedrih.

 

Nizko napetostno napajanje

Nizko napetostno napajanje se je izvedlo iz centralnega priključnega mesta oziroma transformatorske postaje skladno z načrti komunalne ureditve. Ločene meritve električne energije so izvedene za:

  • vsako stanovanje;
  • skupno porabo celotnega vhoda.

 

Sistem zaščite pred delovanjem strele

Na objektu je izvedena strelovodna naprava, ki je sestavljena iz lovilnega voda, odvodov in ozemljila.

 

STANOVANJA

Za preskrbo stanovanj z električno energijo je v vsakem stanovanju izveden stanovanjski razdelilnik z ločenim stikalom, svetilko za indikacijo nižje tarife in instalacijskimi odklopniki za varovanje posameznih tokokrogov.

Za razsvetljavo je izveden po en stropni izpust v vsakem prostoru. Stropne svetilke so na skupnem hodniku, balkonih ali ložah in shrambah. Pred vhodi v stanovanja so nameščena nad vhodnimi vrati signalno opozorilna svetlobna telesa.

Vsako  stanovanje ima možnost  namestitve  SOS klicne tipke, v  primeru  potrebe  po  pomoči  ( starejše osebe). Poleg vtičnic so v stanovanjih še naslednji električni priključki za: pralni stoj, kuhinjsko napo, električni štedilnik, pomivalni stroj in hladilnik.

 

SKUPNI PROSTORI

Skupni prostori so: vhod, stopnišča, hodniki, kolesarnica,  kotlovnica in prostor za čistila. Razdelilniki skupne rabe, iz katerih se napajajo skupni prostori, so izvedeni v hodnikih.

Vklapljanje luči je izvedeno lokalno s stikali pri vhodu, v stopniščih pa s stopniščnimi avtomati in tipkali z vgrajenimi tlivkami za vsako nadstropje posebej.

 

3.2       ŠIBKOTOČNA NAPELJAVA

 

V vsakem stanovanju je za tele-informacijsko omrežje izvedena ena vtičnica v predsobi. Za TV je izvedena po ena antenska vtičnica za sprejem radijskih in TV programov v dnevnem prostoru in pri spalnem prostoru.

Sistem ima zraven običajnih radijskih in TV programov  tudi dostop na INTERNET, IP telefonijo in ostale storitve, ki jih nudi operater. V predsobi vsakega stanovanja je izvedena govorna naprava za komunikacijo z obiskovalci (domofon) pri vhodnih vratih. Pred vhodom v posamezno stanovanje je izvedena tipka za zvonec. Naprava je kombinirana z električno ključavnico za odpiranje vhodnih vrat.

 

4. STROJNE INSTALACIJE

Ogrevanje

Vsaka stanovanjska enota ima ločen sistem ogrevanja s stenskim plinskim pretočnim grelnikom za ogrevalno (in sanitarno) vodo.

Ogrevanje stanovanj je urejeno s talnim ogrevanjem.

Stopnišča in ostali pomožni prostori niso ogrevani.

 

Plinska instalacija

V hodnikih se so vgradili merilniki porabe. Od plinomerov do posameznega stanovanja se so vodile ločene plinske cevi in sicer vidno pod stropom hodnikov v pritličju.

 

Prezračevanje

V  vseh  stanovanjih  so  vgrajene  lokalne prezračevalne  naprave  (spalni  prostor  in dnevna   soba z jedilnico in kuhinjo), ki jih  odlikujejo odlične tehnične lastnosti:  visoka učinkovitost vračanja toplote,  najtišje delovanje, mala poraba energije.  Inovativna, moderna oblika in individualne nastavitve zadovoljijo še tako zahtevno stranko.

 

Prezračevanje stanovanj in vseh zunanje ležečih prostorov je lahko tudi  naravno z odpiranjem zunanjih oken.

Kopalnica se prezračuje prisilno z odvodom odpadnega zraka na prosto nad streho. Prav tako je izvedena ločena vertikala za priključitev kuhinjskih nap, z odvodom nad streho.

Shrambe so prezračevane naravno.

 

Klimatske  naprave

Vsaka  stanovanjska  enota ima vgrajeno  klimatsko napravo. Zunanje  enote  so na  fasadi objekta ali  na  strehi.

 

Vodovodna instalacija

Vodovodne cevi so sprva potekale v hodniku pritličnih prostorov do vertikalnih jaškov. Vertikale so vodene v instalacijskih jaških do nadstropij, kjer se so na njih priključili posamezni sklopi porabnikov. Vodomeri so nameščeni v posebnem tehničnem prostoru v pritličju.

Priprava tople sanitarne vode je s plinskim pretočnim stenskim grelnikom. Od grelnika se je v stenah in tleh speljal razvod tople vode do iztočnih mest.

 

Odtočna fekalna kanalizaciia

Odtoki iz kuhinj in kopalnic so se izvedli s PP (polipropilenskimi) kanalizacijskimi cevmi in fazonskimi kosi ter se so speljali preko smradnih zapor v vertikalne instalacijske stene.

Zg. Velka,

 

TRATE nepremičnine d.o.o.

 

Direktor: Marjan Bračko